Prosjekter

Østfold Fylkeskommune er engasjert i flere løpende prosjekter innen landbruksnæringen.

Kornprogrammet 2015 - 2017

Kornprogrammet er et 3-årig prosjekt for å øke kornproduksjonen i regionen. Prosjektet er finansiert av fylkeskommunen og Fylkesmannen, og retter seg mot alle kornprodusenter i Akershus og Østfold.

Les mer om prosjektet Kornprogrammet 2015 - 2017 her.

Grønn forskning Oslofjorden – NLR Innovasjon Osloregion

Grønn forskning Oslofjorden var et 3-årig prosjekt i samarbeid mellom fylkeskommuner og fylkesmenn rundt Oslofjorden, NLR Viken, VRI Vestfold og Samarbeidsråd Øst. Prosjektet skal øke brukermedvirket forskning og innovasjon, for dermed å videreutvikle og styrke konkurransekraften i hele verdikjeden for landbruk- og matnæringen.

Les mer om prosjektet Grønn forskning Oslofjorden her.

Prosjektet Grønn Forskning Oslofjorden avsluttes høsten 2017, og vil trolig bli videreført via en satsning og prosjekt som Norsk landbruksrådgivning har initiert. NLR – Innovasjon Osloregion har som hovedmål å etablere et permanent team NLR- Innovasjon Osloregion.

Dette teamet skal arbeide med følgende målsettinger:

  • Utvikle kunnskap om, evne og vilje til samhandlings og innovasjonsprosesser i og mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlig sektor i Osloregionen
  • Fremme ny forskning og miljøvennlig innovasjon som etterspørres i landbrukets verdikjede.
  • Bidra til å gjøre eksisterende og ny kunnskap mer tilgjengelig
  • Bidra til økt tilgang på kompetent arbeidskraft
  • Bidra til samarbeid med andre regioner for å utvikling av forskningsbasert kunnskap

Satsningen har en total økonomisk ramme for de to neste årene på 2.580.000.- kr