Miljøfyrtårn

Fylkeskommunen har jobbet aktivt med å sertifisere egne virksomheter.

Logo Miljøfyrtårn - Klikk for stort bilde

Østfold fylkeskommune har en rekke sertifiserte enheter i sin driftsportefølje. Det er nedfelt følgende mål i fylkesplanen vedrørende Miljøfyrtårn:

Økt satsing på miljøsertifisering innen både offentlig og privat virksomhet, herunder styrke samarbeidet i Miljøfyrtårn Østfold.

Østfold fylkeskommune skal promotere miljøfyrtårnsertifisering i fylket og har siden oppstarten av ordningen i fylket bidratt med tilskudd til enheter som har gjennomgått miljøfyrtårnsertifisering. Denne støtten har vært beregnet på kostnadsdekning av utgifter til miljøfyrtårnkonsulent.                 

Les mer om Miljøfyrtårn-sertifiseringen her.

Klima- og miljørapport


Som miljøfyrtårnsertifisert virksomhet skal vi årlig levere en klima- og miljørapport. Rapporten viser status for fylkeskommunens miljøarbeid. 

Gjennom rapporteringen måler vi effekten av våre miljøtiltak, slik at vi kan bevisstgjøre ledelse og ansatte om virksomhetens miljøbelastning, og sette nye mål.