Miljøfyrtårn

Fylkeskommunen har jobbet aktivt med å sertifisere egne virksomheter.

Logo Miljøfyrtårn - Klikk for stort bilde

Østfold fylkeskommune har en rekke sertifiserte enheter i sin driftsportefølje. Det er nedfelt følgende mål i fylkesplanen vedrørende Miljøfyrtårn:

Økt satsing på miljøsertifisering innen både offentlig og privat virksomhet, herunder styrke samarbeidet i Miljøfyrtårn Østfold.

Østfold fylkeskommune skal promotere miljøfyrtårnsertifisering i fylket og har siden oppstarten av ordningen i fylket bidratt med tilskudd til enheter som har gjennomgått miljøfyrtårnsertifisering. Denne støtten har vært beregnet på kostnadsdekning av utgifter til miljøfyrtårnkonsulent.                 

Les mer om Miljøfyrtårn-sertifiseringen her.

Klima- og miljørapport


Som miljøfyrtårnsertifisert virksomhet skal vi årlig levere en klima- og miljørapport. Rapporten viser status for fylkeskommunens miljøarbeid. 

Gjennom rapporteringen måler vi effekten av våre miljøtiltak, slik at vi kan bevisstgjøre ledelse og ansatte om virksomhetens miljøbelastning, og sette nye mål.

Rapporten gjelder for drift av Fylkeshuset

Her finner du klima- og miljørapport for drift av fylkeshuset i 2017