Om Klima Østfold-samarbeidet

Klima Østfold samarbeidet - Klikk for stort bilde

KLIMA ØSTFOLD er et realt dugnadslag for miljøet i din egen bakhage: Østfold. Sammen med kommunen din kan DU gjøre en forskjell: Det er tid for handling!

Klimaproblematikken handler om mer enn planeten vår og globale grep. Det dreier seg om dine grep og nærmiljøet ditt. Til syvende og sist er det her du vil møte konsekvensene, og her vi alle må gjøre noe med det. Ansvaret for et bærekraftig miljø er jo hverken den ene eller den andres, men rett og slett en gedigen dugnad. Uten din innsats, liten eller stor, kommer vi kanskje aldri i mål.
Klima Østfold er et kommunalt samarbeidsprosjekt som setter fokus på grønn balanse i fylket vårt. 16 kommuner drar i flokk med klare mål for øye: Å bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge gjennom effektive miljøtiltak slik at alle kan bidra – kommuner såvel som innbyggere.

Tiltaksområder

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å gjennomføre tiltak for å oppnå egne vedtatte klimamål. Slik vil Klima Østfold også bidra til å nå de nasjonale målene om 30 % reduksjon innen 2020, og et karbonnøytralt Norge i 2030.

Det er beregnet at kommunene har virkemidler til å redusere utslippsnivået med ca. 20 %. Arbeidet til Klima Østfold er forankret i Fylkesplanen, kommunale klima- og energiplaner, og i kommuneplanene. Klima Østfold skal være et verktøy for å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk.

Hvert år utarbeides det en regional handlingsplan med utgangspunkt i de kommunale klimaplanene.

Vi utarbeider også årlige klimaregnskap for hver kommune og for fylket (som virksomheter). Dette vil gi oss et felles sammenligningsgrunnlag og utgangspunkt for å måle resultater over tid i oppfølgingen av klimaplanene.

Klima Østfold er ikke en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking av arbeidet, og ekstra ressurs for kommunene. En sammenligningsstudie er gjennomført på alle kommunale Klima- og energiplaner. Oppsummert går følgende områder igjen i de fleste planer. Tiltak er spesifisert videre i den årlige handlingsplanen til Klima Østfold.

Les mer om Klima Østfold her.

Kontakt

Guro Nereng
E-post
Mobil 416 24 426