Bli med fylkesbiolog Atle Haga ut i fantastiske Østfold og møt spennende mennesker og dyr - og få gode tips og råd i filmserien "Østfold Naturligvis".

Østfold fylkeskommune har invitert kommunene til å delta i prosjektet "Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Østfold". Målet er at alle kommune skal ha gjennomført kartleggingen innen 2018.

Torsken har vært en vanlig fisk langs kysten vår, men bestanden har gått dramatisk ned de siste 20 år. Nå vil fylkeskommunen at torsken skal reddes og er med i et pilotprogram.