Bli med fylkesbiolog Atle Haga ut i fantastiske Østfold og møt spennende mennesker og dyr - og få gode tips og råd i filmserien "Østfold Naturligvis".

Torsken har vært en vanlig fisk langs kysten vår, men bestanden har gått dramatisk ned de siste 20 år. Nå vil fylkeskommunen at torsken skal reddes og er med i et pilotprogram.