Turkart Østfold

Start turopplevelsen på Turkart Østfold. Finn stier, opplevelsespunkter og lag ditt eget digitale turkart.

Turkart Østfold viser vei til opplevelsespunkter og bortgjemte perler i Østfold. Disser er lagt inn på et detaljert vei- og stikart, noe som gjør det lett å finne fram.

Det digitale kartet inneholder langt mer informasjon enn det trykte kartet. Brukerne kan selv velge målestokk, zoome seg inn, se bilder og hente fram informasjon om turmålene, severdighetene, naturopplevelsene og kulturminnene som er merket i kartet. Det digitale kartgrunnlaget er mer detaljert og viser blant annet fem meters høydekurver. Brukeren kan også velge mellom kart og flyfoto som bakgrunnsbilde. 

Turkart Østfold ble i 2018 overført til ny plattform og har fått ny design. Nå jobber vi aktivt på innholdssiden. I friluftslivets uke 2015, ble turkartet relansert med oppdatert stinett!

Turkart Østfold er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Østfold, Østfold fylkeskommune, Kartverket og Statens Vegvesen.

Turkart Østfold - Klikk for stort bilde