Jakt i Østfold

I Østfold kan du jakte skogsfugl og elg i de dype skogene, gåsejakt på flate jorder og seljakt på værutsatte svaberg. Både nybegynnere og erfarne jegere kan finne jakt som lokker i Østfold. Vi har jakt for enhver smak!

Ved all jakt skal du ha tillatelse fra grunneier, samtidig som jakttider og andre bestemmelse må følges. Flere steder kan du kjøpe jaktkort for større områder, mens andre steder kan du spørre grunneieren om å få jakte. Unntak fra dette er den frie jakten på hav og fjord.

Det er en forutsetning at jegeravgiften er betalt før du jakter, og at du setter seg inn i hvilke arter som er jaktbare til enhver tid, samt kan skille disse fra de ikke-jaktbare artene. 

Her finner du oversikt over nasjonale jakttider.

nettsiden Inatur kan du kjøpe jaktkort og søke jakt over hele Norge. 

Oppdatert oversikt over områder der det selges jaktkort finner du her og på Turkart Østfold.

 

 

Jakte i Østfold?

Flere av jaktmulighetene i Østfold er merket digitalt på Turkart Østfold.
Her vil det komme løpende oppdateringer om jaktmulighetene.

Mange lokale jeger- og fiskeforeninger har jaktterreng lokalt, og informasjon om disse jaktmulighetene får du ved å henvende deg til de ulike foreningene. Se NJFF Østfold sine sider for oppdatert informasjon.

Østfold fylkeskommune og Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus har utarbeidet en brosjyre om jakt i Østfold (PDF, 522 kB).

Her finner du oversikt over nasjonale jakttider.

Friluftspolitikk

Østfold fylkeskommune skal fremme jakt og fiske som viktige deler av friluftslivspolitikken.

Høsting og annen bruk av levende ressurser skal ikke føre til at arter eller bestander blir utryddet eller truet. Fylkeskommunen skal veilede kommunene om regelverket for jakt. I tillegg skal fylkeskommunen informere om jegerprøven og om jakt og fiskemuligheter i fylket.