Sjøfugl og sel

Du trenger ikke egen tillatelse til sjøfugljakt, men skal du jakte på sel i Østfold må du søke om tillatelse.
 

Sjøfugl

Sjøfugljakt er kalt "den frie jakt på hav og fjord", og betyr at det kan jaktes uten avtale med grunneier på sjøen, samt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann. På sjøen kan det jaktes ender, gjess, skarv og måker. Jakttiden varierer mellom artene, og ikke alle artene er jaktbare. Ved sjøfugljakt fra båt er det ikke tillatt å benytte motor hvis avstanden til nærmeste fastland eller skjær/holmer er under 2 kilometer.

Sel

I Østfold kan det også jaktes sel. Det er fylkeskommunen som gir tillatelser til jakt, fordeler kvoten og registrerer felte seler. For å få tillatelse til å jakte sel må det søkes til fylkeskommunen på eget søknadsskjema, samt at jegeren må ha avlagt godkjent skyteprøve for storvilt. Seljakt krever grunneiers tillatelse hvis den foregår fra tørt land, men ved jakt på sjøen, eller grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann er jakten fri. Jakten på kystsel er ikke omfattet av viltloven (med unntak av regler om grunneierretten og våpen). Det er derfor tillatt å jakte sel fra båt med motor.

Søknad på seljakt

Jakt på kystsel (steinkobbe) i Østfold foregår i to perioder:

  • 2. januar - 30. april
  • 1. august - 30. september.

Du må søke fylkeskommunen om å få jakte på kystselen. NB! Jakten på kystsel i 2019 er over.

Østfold fylkeskommune blir slått sammen med Buskerud og Akershus til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det er ikke bestemt hvordan søknadsprosedyrene for kystseljakten blir i 2020. Følg med på hjemmesiden vår for nærmere informasjon.

Send inn fangstskjema

I etterkant av jakten må du huske å sende inn fangstskjema for kystsel. (DOC, 53 kB)

Ny søknad blir ikke behandlet før rapport er mottatt.

Har du deltatt i årets jakt , så husk å sende inn fangstskjema for kystsel (DOC, 53 kB) senest 15. oktober 2019.

Jakttider

Her er oversikt over når det er lov å jakte

Sel - Klikk for stort bilde Shutterstock