Jakt i skog og innmark

I skogsområdene kan det jaktes på elg, skogsfugl, kråkefugl, rådyr, hare og smårovvilt. Jakt på innmark dreier seg gjerne om gås og due, mens ender jaktes på vann.

Jakt i skog

I de dype skogene langs svenskegrensa er det godt med skogsfugl og stedvis hare. I de mer bynære skogene langs sjøen og Glomma er duer og kråkefugl sterkt representert, i tillegg til rådyr og rødrev. Jaktkort kan kjøpes for mange områder.

De seineste årene har villsvin kommet inn i fylket, og vil trolig bli en ny jaktbar art i store deler av Østfold etter hvert. Det samme gjelder hjorten som er på frammarsj i fylket.

Jakt i innmark og vann

Flere steder inngår jakt på disse artene i småviltkortet for et større område. Noen steder er det egne jaktkort for disse artene. Fuglejakt på innmark eller ved vann foregår ofte ved bruk av lokkefugl eller postering på trekket. Slike former for jakt er spennende, og ved litt forarbeid kan du få mange skuddsjanser og mange felte fugl!

Jakt i nærheten av folk og fe krever høyt fokus på sikkerhet. Det er også viktig å ta hensyn til andre brukere av området. Rydd opp tomhylser og slakteavfall, ikke parker i veien for noen og ta hensyn til skyteretning og sikkerhetsavstander.

Det er åpnet for beverjakt i de fleste kommuner. Beverjakt er spennende og utfordrende, og kan utøves når det er få andre arter å jakte på. I Østfold er beverbestanden stor, og mulighetene til jakt er gode. Beverjakten administreres lokalt, så ta kontakt med lokale grunneierlag eller jeger- og fiskeforeninger.

Jakttider

Her finner du oversikt over nasjonale jakttider

Kontakt

Pål Erik Jensen
E-post
Telefon 69 11 74 51
Mobil 950 58 190