Fiske

Søknader om utsetting av innlandsfisk sendes til fylkeskommunen. Her kan du også få eget fiskekart over Østfold.

Far og sønn fisker - Klikk for stort bilde Terje Rakke/Nordic life

Fiskekort

nettsiden Inatur kan du kjøpe fiskekort

Fiskekart Østfold

Det finnes et fiskekart for Østfold. Kartet viser alle fiskekortsonene i Østfold og hvilke arter som finnes i de ulike vann.

Kartet finnes både digitalt her og på Turkart Østfold, og som papirkart. Papirkartet er gratis og kan fås ved henvendelse til fylkeskommunens Plan- og miljøseksjon.

Ved å klikke på infoknappen øverst til høyre i kartet får du hjelp til hvordan du bruker kartet og får opp informasjon om fiskekortsonene og fiskevann.

 

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen utfører forvaltningsoppgaver etter lov om laksefisk og innlandsfisk.

Fylkeskommunen har forvaltningsansvar for ikke-truede bestander av innlandsfisk. Dette innebærer at fylkeskommunen har ansvaret for å ivareta leveområdene gjennom det regionale areal- og transportplanarbeidet. 

Fylkeskommunen har også ansvar for å levere miljødata til nasjonale databaser, og ivareta hensynet til lokale bestander ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk.

Kontakt

Pål Erik Jensen
E-post
Telefon 69 11 74 51
Mobil 950 58 190