Fiskeri og havbruk i Østfold

Østfoldkysten har lange fisketradisjoner og det er fortsatt en stamme av yrkesfiskere i Østfold.

Fiskebåter ligger inntil brygge - Klikk for stort bildeFiskebåter ved brygga i Utgårdskilen på Hvaler Kristin H Josefsen

Kystfiske

Ved utgangen av 2016 var det registrert 97 fiskere som har fiske som hovedyrke. Nedgangen i antall fiskere har vært betydelig de siste 10 årene, men det er ting som tyder på at dette kanskje er i ferd med å snu og at flere unge får øynene opp for at det både er et spennende og lønnsomt yrke, hvis en er villig til å jobbe. I tillegg til heltidsfiskerne er det registrert ca. 35 personer som har fiskeri som binæring.

Østfold har en fiskebåtflåte på 81 fartøy – uavhengig av størrelse. I 2015 er det beregnet at ca. 1175 tonn sjøfisk ble i landført i Østfold. Dette utgjorde en førstehåndsverdi på ca. 52,6 mill kr.

Østfold fiskeflåte er i hovedsak konsentrert til kommunene Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg og Rygge.

Østfold fiskere er organisert gjennom Østfold fiskarlag, ett lokallag under Fiskarlaget Sør.

Krafttak for kysttorsken

Ytre Oslofjord har store naturverdier som det er viktig å sikre for kommende generasjoner, herunder flere fiskebestander som er sterkt redusert de siste årene. Dette er bakgrunnen for prosjektet «Krafttak for kysttorsken»

 

Akvakulturanlegg i Østfold

Østfold har for tiden ingen akvakulturanlegg i sjø. Det er ett lukket landbasert anlegg for produksjon av matlaks under bygging på Øra i Fredrikstad.