Støtte til tidlig-fase-forskning

Har din bedrift en idé, hvor løsningsmulighetene ikke er utredet ennå? Er du usikker om løsningen krever ny kunnskap (forskning) eller tar i bruk eksisterende kunnskap på en ny måte? Da kan preFoU være støtteordningen for deg.

Støtteordningen er kompetansemeglernes redskap til å  fange opp innovative prosjektideer fra bedrifter som er i en så tidlig fase at forskningsfronten og prosjektideens posisjon i forskningsfronten ikke er kartlagt, kontakter til samarbeidspartnere er uformelle, og verdi- og markedspotensialet ikke er utredet ennå. Offentlige virksomheter som søker sammen med en bedrift kan også være i målgruppen.

Søkeren skal ha fortløpende dialog med kompetansemegleren. Kompetansemegleren skal bl.a. koble inn en forsker som kan bidra med å belyse prosjektideens forskningspotensial. Begge (kompetansemegler og forsker) skal delta i prosjektet og skal sørge for at prosjektets 4 obligatoriske leveranser blir utarbeidet.

Søkere som ikke har kontakt med en Kompetansemegler kan henvende seg til Innovative Østfold.

Nyttig å vite om preFoU