preFoU - Støtte til tidlig-fase-forskning

Dette er en støtteordning for bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Midlene skal gi bedriften mulighet å starte jobben med en innovativ idé og samtidig finne ut om løsningen krever ny forskning, eller om den tar i bruk eksisterende forskning på en ny måte, samt hvor betydelig den nye kunnskapen er for forskningsfaget.

Støtteordningen er kompetansemeglernes redskap til å  fange opp innovative prosjektideer fra bedrifter som er i en så tidlig fase at forskningsfronten og prosjektideens posisjon i forskningsfronten ikke er kartlagt, kontakter til samarbeidspartnere er uformelle, og verdi- og markedspotensialet ikke er utredet ennå. Offentlige virksomheter som søker sammen med en bedrift kan også være i målgruppen.

Søkeren skal i søknadsfasen ha fortløpende dialog med kompetansemegleren. Kompetansemegleren kan bl.a. bistå med å koble inn en forsker. Forskeren skal bidra med å belyse prosjektideens forskningspotensial.

Søkere som ikke har kontakt med en Kompetansemegler kan henvende seg til Innovative Østfold.

Nyttig å vite om preFoU