Søk støtte til næringsutvikling og omstilling

Vil du bidra til at Østfold blir en omstillingsdyktig region og får flere arbeidsplasser? Søk midler her.

Østfold fylkeskommune lyser ut 6 millioner til næringsutvikling i Østfold i 2018 og 2019. Ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold.

NB! Les retningslinjene nøye før du registrerer søknaden. Merk at vedlegg ikke er med i vurderingen av søknaden.

Hvem kan søke?

Søker kan være den som driver utviklingsprosjekter innen omstilling og utvikling av næringsmiljøer og/eller har prosjekter for å forbedre tilgang på relevant kompetanse.

Følgende kan søke:

 • Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer (gjerne i samarbeid med bedrifter eller kommuner)
 • Organiserte bedriftsnettverk/klynger (forutsetter intensjonsavtale mellom partene, minst tre parter)
 • Kommuner, regionråd m.v.
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og foreninger (gjerne i samarbeid med bedrifter eller kommuner)

Enkeltpersoner og bedrifter kan ikke søke.

Deler av støtteordningen er forbeholdt søkere fra kommuner med distriktsutfordringer som i Østfold er Aremark, Marker, Rømskog, Rakkestad, Skiptvet, Trøgstad og Hvaler.

Hva kan det søkes om?

Formålet med støtteordningen er å støtte prosjekter og tiltak som tilrettelegger for en omstillingsdyktig region og næringsliv, styrker næringsgrunnlaget og bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Det kan søkes om prosjekter innen følgende områder:

 • Tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold
 • Bærekraftig vekst i bedrifter
 • Flere vekstkraftige nyetableringer
 • Øke regionens forsknings- og innovasjonsaktivteter
 • Sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet

Midler fra støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode. For kommuner med distriktsutfordringer vil det også kunne gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til inkludering av tilflyttere i kommunen, mindre sårbare næringsmiljø, og styrke kommunens evne til å gjennomføre utviklingstiltak.

Se mer om kriterier for prosjektet i dokumentet:

Hvordan søke?

Skriftlig søknad må leveres via www.regionalforvaltning.no.

NB! Alle felt skal fylles ut og vedlegg blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Midlene lyses ut to ganger i året:

 • Første søknadsfrist er 8. juni 2018
 • Andre søknadsfrist er 16. september 2018
 • Tredje søknadsfrist er 19. januar 2019

Kontakt

Trine Moe
E-post
Mobil 915 12 383
Åse Torill Gustavsen
E-post
Mobil 959 19 688