Søk støtte til næringsutvikling og omstilling

Vil du bidra til at Østfold blir en omstillingsdyktig region og får flere arbeidsplasser? Søk midler her.

Østfold fylkeskommune lyser ut midler til næringsutvikling i Østfold. Ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold.

 

Les retningslinjene før du registrerer søknaden. Merk at vedlegg ikke er med i vurderingen av søknaden. Oppdaterte retningslinjer for støtteordning for næringsutvikling i Østfold pr. 2. januar 2019 (PDF, 394 kB)

 

Hvem kan søke?

Søker kan være den som driver utviklingsprosjekter innen omstilling og utvikling av næringsmiljøer og/eller har prosjekter for å forbedre tilgang på relevant kompetanse.

Følgende kan søke:

 • Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer
 • Organiserte og etablerte bedriftsnettverk/klynger
 • Kommuner, regionråd, m.v.
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og foreninger

Aktørene i målgruppen kan gjerne søke i samarbeid med hverandre og/eller med bedrifter. Enkeltpersoner og bedrifter kan ikke søke.

 

Hva kan det søkes om?

Formålet med støtteordningen er å støtte prosjekter og tiltak som tilrettelegger for en omstillingsdyktig region og næringsliv, styrker næringsgrunnlaget og bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Det kan søkes om prosjekter innen følgende områder:

 • Tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold
 • Bærekraftig vekst i bedrifter
 • Flere vekstkraftige nyetableringer
 • Øke regionens forsknings- og innovasjonsaktivteter
 • Sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet

Midler fra støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode.

Se mer om kriterier for prosjektet i retningslinjene.

 

Hvordan søke?

Skriftlig søknad må leveres via www.regionalforvaltning.no.

NB! Alle felt skal fylles ut og vedlegg blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden, med unntak av samarbeidsavtaler.

 

Søknadsfrist:

 • Neste søknadsrunde er til høsten med frist 24. august 2019.
 • Søker må regne ca 2 mnd. saksbehandlingstid etter fristen.

Kontakt

Trine Moe
E-post
Mobil 915 12 383
Åse Torill Gustavsen
E-post
Mobil 959 19 688