Søk støtte til næringsutvikling og omstilling

Vil du bidra til at Østfold blir en omstillingsdyktig region og får flere arbeidsplasser? Søk midler her ved neste utlystning.

Østfold fylkeskommune lyser ut midler til næringsutvikling i Østfold. Ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold.

 

Les retningslinjene før du registrerer søknaden. Merk at vedlegg ikke er med i vurderingen av søknaden. Oppdaterte retningslinjer for støtteordning for næringsutvikling i Østfold pr. 2. januar 2019 (PDF, 394 kB)

 

Hvem kan søke?

Søker kan være den som driver utviklingsprosjekter innen omstilling og utvikling av næringsmiljøer og/eller har prosjekter for å forbedre tilgang på relevant kompetanse.

Følgende kan søke:

 • Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer
 • Organiserte og etablerte bedriftsnettverk/klynger
 • Kommuner, regionråd, m.v.
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og foreninger

Aktørene i målgruppen kan gjerne søke i samarbeid med hverandre og/eller med bedrifter. Enkeltpersoner og bedrifter kan ikke søke.

 

Hva kan det søkes om?

Formålet med støtteordningen er å støtte prosjekter og tiltak som tilrettelegger for en omstillingsdyktig region og næringsliv, styrker næringsgrunnlaget og bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Det kan søkes om prosjekter innen følgende områder:

 • Tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold
 • Bærekraftig vekst i bedrifter
 • Flere vekstkraftige nyetableringer
 • Øke regionens forsknings- og innovasjonsaktivteter
 • Sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet

Midler fra støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode.

Se mer om kriterier for prosjektet i retningslinjene.

 

Hvordan søke?

Skriftlig søknad må leveres via www.regionalforvaltning.no.

NB! Alle felt skal fylles ut og vedlegg blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden, med unntak av samarbeidsavtaler.

 

Søknadsfrist:

 • Neste søknadsrunde blir våren 2020. Følg med her eller på Regionalforvaltning.no for neste søknadsfrist.
 • Søker må regne ca 2 mnd. saksbehandlingstid etter fristen.

Kontakt

Trine Moe
E-post
Mobil 915 12 383
Åse Torill Gustavsen
E-post
Mobil 959 19 688