Vi har støttet prosjekter i og langs Haldenvassdraget i 2019

Østfold fylkeskommune fortsetter å støtte utvikling av området langs Haldenkanalen og 4 utviklingsprosjekter "i og langs Haldenvassdraget" fikk støtte i 2019.

Klikk for stort bildeFormålet er å styrke verdiskapingen i området, i og langs Haldenvassdraget. Vi har gitt støtte til næringsutvikling, økt besøksattraktivitet og å legge til rette for opplevelser og friluftsliv.

Prosjektene skal bidra innenfor ett eller flere av følgende områder:

  • bidra til et bærekraftig næringsliv preget av nyskaping, riktig kompetanse og samhandling
  • gjøre Østfold attraktivt for mennesker og kapital, og bidra til et velfungerende arbeidsmarked.
  • ivareta klima, natur, kulturminner og kulturlandskap

Større satsninger og prosjekter i samarbeid mellom flere aktører ble prioritert.

Denne støtteordningen ble kun lyst ut en gang og avsluttes i 2019.

 

Mer informasjon om retningslinjer og kriterier for utviklingsprosjektet finner du i dette dokumentet:

 
Her er link til Regionalforvaltning.no og en egen brukerveiledning kan lastes ned her:
 
 
 

Kontakt

Åse Torill Gustavsen
E-post
Mobil 959 19 688