Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon

Denne planen skal bidra til å løse de viktigste samfunnsutfordringene for Østfold fremover.

  • Den skal bidra til å skape flere arbeidsplasser slik at flest mulig har en jobb å gå til og vi kan leve gode liv
  • Den skal bidra til at flest mulige mennesker har en utdanning som gir jobbmuligheter

Østfold endrer seg hele tiden, men det går raskere nå enn før. Før var det mange industriarbeidsplasser som gjorde det mulig for folk med liten - eller til og med ingen utdanning - å få jobb. Mye av det samme gjelder i kommuner, fylker og i staten.

Det er mange som ønsker å bo og jobbe i Østfold, men antall arbeidsplasser har blitt færre, særlig i industrien. Det gjør at mange syns det er vanskelig å finne ut av hva de vil jobbe med, eller å få jobb i det hele tatt. Nå må man som oftest ha fagbrev eller høyere utdanning for å få jobb i industrien fordi oppgavene man skal utføre er mer krevende enn før.

Controller med oversikt over pc-skjermene i kontrollrommet på Borregaard - Klikk for stort bildeController med oversikt over pc-skjermene i kontrollrommet på Borregaard Benny Ottesen

 

 
Bedriftene må stadig fornye seg for å konkurrere med andre bedrifter. De må forbedre eller utvikle nye produkter og tjenester slik at kunder og forbrukere velger deres produkter og tjenester fremfor konkurrentene. Bedrifter som lykkes med dette, kan vokse og det kan bli behov for flere arbeidsplasser. I dag må bedriftene også fornye sin kunnskap og teknologi for å konkurrere. For å få til det, trenger de arbeidskraft som har rett utdanning og som kan hjelpe til med å utvikle bedriften.

Noen bedrifter konkurrerer i et internasjonalt marked, og kravene til interessante produkter, tjenester og evne til å markedsføre og levere varene kan da være enda større. Det kan være nødvendig med helt ny kunnskap og ny teknologi, og bedriftene er avhengige av dyktige fagfolk - og kanskje forskere – for å utvikle helt nye produkter og tjenester som ingen andre har eller for å være best i verden. Borregaard i Sarpsborg er et eksempel på en slik bedrift.

Mange mennesker har ideer til hvordan ting kan forbedres eller til helt nye ting som ingen har tenkt på før. Noen av disse starter egen virksomhet, og noen av disse igjen får bedriften til å vokse og bli en ny, stor bedrift etter hvert. Disse gründerne er viktige for å fornye næringslivet slik at nye bedrifter kan oppstå og det øker muligheten for nye jobber fremover.

Det er viktig at både eksisterende bedrifter og nye bedrifter lykkes med det de prøver å få til.  Om Østfold har mange bedrifter personer som lykkes, at det er mange interessante arbeidsplasser her og dyktige folk som vil noe, vil Østfold bli lagt merke til som et spennende sted å jobbe, etablere bedrifter og bo.

Vi vil at Østfold skal være det som kalles bærekraftig i alt vi gjør. Det betyr at det skal være bra for alle mennesker, bra for miljø og klima samtidig som vi må tjene nok penger for å leve av det vi gjør.

Det er laget en plan som sier mye om hvordan dette kan foregå, og hva vi som fylke må gjøre for å få det til.

Kontakt

Steinar Normann
E-post
Mobil 911 75 771