Næringsanalyser

På oppdrag fra kommuner og fylkeskommuner lager Telemarksforskning hvert år analyser av befolkningsutvikling, næringsutvikling, innovasjon og utdanning. Analysene gir oss mulighet til å sammenligne oss med andre fylker, og til å se hvordan forskjellige faktorer forandrer seg over tid.

Dette er gode indikatorer på om jobben vi gjør bidrar til de resultatene vi ønsker.

  • Hvordan er utvikling i antall arbeidsplasser i Østfold sammenlignet med resten av landet? 
  • Hvor attraktivt er Østfold for tilflyttinger? 
  • Hvordan er utdanningsnivået i blant pendlerne? 
  • Hvor stor del av bedriftene driver med produktinnovasjon?

Dette, og mye mer, finner du svar på i «Regional analyse for Østfold».

De siste årgangene kan du lese her: