Søknadsfrist 24. august for tre støtteordninger!

Bruk tiden frem til ferien til å utvikle og forankre prosjektet ditt. Du kan søke midler til Næringsutvikling i Østfold, Utvikling av Haldenvassdraget eller Internasjonalt samarbeid! Østfold fylkeskommune har støtteordninger for alle tre områdene du kan søke nå i sommer!

Søk støtte til næringsutvikling - Klikk for stort bilde Istock

Vil du bidra til at Østfold blir en omstillingsdyktig region og skape flere arbeidsplasser?

Østfold fylkeskommune støtter prosjekter og tiltak som tilrettelegger for en omstillingsdyktig region og næringsliv, styrker næringsgrunnlaget og bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold.

Vi ønsker søknader som bidrar til

  • å tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold
  • bærekraftig vekst i bedrifter
  • flere vekstkraftige nyetableringer
  • å øke regionens forsknings- og innovasjonsaktivteter
  • å sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet

Hvem kan søke?

Søker kan være den som driver prosjekter innen omstilling og utvikling av næringsmiljøer og/eller tilgang på relevant kompetanse. Enkeltpersoner og enkeltbedrifter kan ikke søke.

Les mer om hvordan søke her.

 

Vil du være med å utvikle Haldenvassdraget?

Østfold fylkeskommune ønsker å styrke verdiskapingen i og langs Haldenvassdraget. Gjennom en ny støtteordning kan det nå søkes midler til næringsutvikling, økt besøksattraktivitet og å legge til rette for opplevelser og friluftsliv. Prosjektene vi ønsker søknad fra er de som bidra til et bærekraftig næringsliv preget av nyskaping, riktig kompetanse og samhandling og/eller ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap.

Hvem kan søke?

Søker kan være kommuner, innovasjonsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, klynger og organisasjoner. Større satsninger og prosjekter i samarbeid med flere aktører blir prioritert. Private selskaper kan ikke søke alene.

Les mer om hvordan søke her.

 

Skal du i gang med et internasjonalt prosjekt?

Støtte til internasjonale prosjekter skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid og utnytte internasjonale støtteordninger for virksomheter og organisasjoner i Østfold. Det kan søkes om støtte både til prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekt innen EU- og Interreg-programmene.

Hvem kan søke?

Både private og offentlige virksomheter kan søke.

Les mer om hvordan søke her.

 

 

Søk gjennom Regionalforvaltning

For alle støtteordningene søker man gjennom Regionaforvaltning.no

  • Støtteordning for næringsutvikling i Østfold
  • Støtteordning for prosjekter i og langs Haldenvassdraget
  • Støtte til EU- og Interreg-prosjekter

Søknadsfristen er 24. august og søker må regne ca 2 mnd. saksbehandlingstid etter fristen.