Søk støtte til internasjonale prosjekter.

Jobber du med å utvikle et internasjonalt prosjekt? Da kan du søke om støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekter innen EU- og Interreg-programmene. Søknadsfrist er 15. januar 2019!

Ulike flagg - Klikk for stort bilde Istock

Østfold fylkeskommune skal legge til rette for regional utvikling i Østfold, og internasjonalt samarbeid er et middel i dette arbeidet. Medfinansiering av EU- og Interregprosjekter skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid, og skal gjøre oss bedre på å utnytte internasjonale støtteordninger. Hensikten med denne støtteordningen er å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å etablere nytt internasjonalt samarbeid.

Østfold fylkeskommune har en egen støtteordning for prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekter innen EU- og interregprogrammene.

Mer om ordningen finner du her: https://www.ostfoldfk.no/naringsliv/sok-stotte/internasjonale-prosjekter/

 

Neste søknadsfrist er den 15. januar 2019.