Søk midler til utvikling av næringslivet i Østfold! Frist 19. januar 2019

Østfold fylkeskommune fordeler 6 millioner kroner i ny støtteordning til næringsutvikling i Østfold. Denne ordningen skal bidra til nye arbeidsplasser i Østfold.

Klikk for stort bilde Jarle Vegar Grøndberg Brynildsen

Støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode, men det er næringsmiljøene, kommunene, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene som må søke. Vi oppfordrer til samarbeid mellom kommuner og bedrifter, bedriftsnettverk og andre organisasjoner.

 

Hva kan det søkes om?

Har du som næringsutvikler prosjekter innen omstilling og kompetansetiltak som er med på å styrke næringslivet i regionen og bidra til etablering av nye arbeidsplasser i Østfold ønsker vi at du søker. Vi ser etter prosjekter som jobber med å tiltrekke virksomheter og kompetanse til Østfold, sikre bærekraftig vekst i bedrifter eller legger til rette for flere vekstkraftige nyetableringer. Videre ønsker vi gode prosjekter som bidrar til omstilling gjennom innovasjonsaktiviteter og/eller å sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 19. januar 2019. De innkomne søknadene blir vurdert under ett.

 

Søknad gjennom regionalforvaltning.no

For retningslinjer for Støtteordning for næringsutvikling i Østfold og informasjon om hvordan søke, se mer informasjon her.