Nytt Interregprosjekt skal styrke marin næringsutvikling i Skagerrak

Det er et stort potensial for å utvikle flere bærekraftige bedrifter som nytter havet og råvarene det tilbyr. I Marint Grenseforum Skagerrak vil vi arbeide med små og mellomstore, samt nystartede marine bedrifter for å styrke deres utvikling og tilvekst.

 

Klikk for stort bildeSAMARBEID: Med samarbeid over grensen og en tverrfaglig tilnærming skal Skagerrak styrkes som et levedyktig miljø og en blå vekstregion. FOTO: Svinesundskommittén

Norge og Sverige deler et havområde i Skagerrak med et unikt marint miljø, høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Ser man bort i fra oppdrettsnæringen og et begrenset tradisjonelt fiske, er den marine næringsutviklingen i denne regionen i sin barndom. Det finnes et stort potensial for marin næringsutvikling i Skagerrak, og EUs innsats innen «Blue Growth» berettiger arbeidet. At vi forvalter og utvikler denne delen av Skagerrak på et klokt, langsiktig og bærekraftig vis, er i alles interesse.

Med samarbeid over grensen og en tverrfaglig tilnærming skal Skagerrak styrkes som et levedyktig miljø og en blå vekstregion. Målet med Interregprosjektet Marint Grenseforum Skagerrak er en økt og bærekraftig marin næringsutvikling gjennom samarbeid i grenseregionen mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia. Prosjektet skal føre til varige arbeidsformer og politiske og administrative møteplasser for å kunne følge opp innsatsområdene etter at prosjektet er gjennomført.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Ved å se Skagerrak samlet skal prosjektet spille på komplementerende kunnskap og kapasitet i hele området for å få tilstrekkelig kritisk masse innenfor næringsliv, akademia og offentlig forvaltning for utvikling av et marint forum og en marin næringsklynge.

Marint Grenseforum Skagerrak skal avdekke og arbeide med å fjerne grensehindringer som hemmer marin utvikling og digitaliseringens muligheter og utfordringer vil være en rød tråd gjennom hele prosjektet.

Prosjektet går over 3 år fra 2019 til 2021.

Du kan følge prosjektet på Facebook under navnet "Produktivt Skagerrak" og på bloggen: https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak

Norsk prosjekteier er Østfold Fylkeskommune og svensk prosjekteier er Svinesundskommittén.

Prosjektet finansieres dessuten av Interreg Sverige-Norge.

Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Hvaler kommune og Sarpsborg kommune er medfinansierer i på norsk side.

Västra Götalandsregionen, Strömstad kommune, Tanum kommune og bedriftene Catxalot AB, Bryggudden AB, West Coast Smolts AB, Vega Fish AB og Koster Alg AB er medfinansierer på svensk side.