Disse får støtte til næringsutvikling

Østfold fylkeskommune lyser også i år ut midler til næringsutvikling i fylket. Ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Nå er det klart hvem som får støtte etter den første søknadsrunden i 2019.

Klikk for stort bilde Istock

Den første søknadsrunden ble avsluttet i januar, og det kom totalt inn 10 søknader. Totalt søknadsbeløp var rundt 6,2 millioner kroner.

Næring og kulturkomiteen innvilger støtte til 6 prosjekter på rundt 2 millioner kroner fra Støtteordning for næringsutvikling i Østfold.

Følgende prosjekter gis støtte:

1. Kjeller Innovasjon AS gis tilsagn om støtte med inntil 500 000 kroner til prosjekt «Nyetableringer innen bioøkonomi»

2. Viken Skog SA gis tilsagn om støtte med inntil 550 000 kroner til prosjektet «Mobilisering for økt bruk av tre»

3. Visit Fredrikstad og Hvaler AS gis tilsagn om støtte med inntil 295 000 kroner til prosjektet «Styrking av strategisk entreprenørskap på klyngenivå»

4. Blender Collective SA gis tilsagn om støtte med inntil 400 000 kroner til prosjektet «Blender – økosystem for vekts, utvikling og tilgang til vekstkapital i kreativ og innovativ næring»

5. Ungt Entreprenørskap Østfold gis tilsagn om støtte med inntil 200 000 kroner til prosjektet «Oppstart Studentbedrift på IT-studiet»

6. Gjenvinning Østfold gis tilsagn om støtte med inntil 112 500 kroner til prosjektet «Slik utdanner vi de beste folka for gjenvinningsbransjen.»

Neste utlysningsrunde blir i august. 

Les mer om ordningen her