Deler ut millioner til digital videreutdanning

Regjeringen utlyste i høst 10 millioner kroner som tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. To av åtte prosjektsøknader som har fått tilskudd er fra Østfold. 

Klikk for stort bilde iStock

Dette i forbindelse med kompetansereformen med målet at ingen skal gå ut på dato grunnet manglende kompetanse.

Det er av denne potten har to prosjekter fra Østfold fått tildelt støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Dette vil kunne bety mye for nærlingslivet.

Matindustri og Fagskolen

Prosjektet Matindustrien 4.0 har i samarbeid med Fagskolen i Østfold fått bevilget 800.000 kroner til å lage en egen fagskoleutdanning i digital kompetanse for en mat- og drikkenæring.

Det er NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN som har gått sammen om et nytt kompetanseprosjekt i mat- og sjømatindustrien – Matindustrien 4.0.

Det endelige omfanget i utdanningen vil besluttes i utviklingsprosjektet, men noe ligger allerede fast:
I samsvar med hva bedriftene etterspør legges det opp til et landsdekkende tilbud om en kortere fagskoleutdanning tilsvarende 6 måneder heltid, eller 30 studiepoeng. For at kandidatene skal kunne kombinere utdanning med jobb, foreslås utdanningen gjennomført som en nettbasert deltidsutdanning med samlinger over 18 måneder.

Sentrale områder i utdanningen som skal utredes nærmere er: prosessoptimalisering, produksjonsstyring og standardisering av prosessene i produksjonen. Emner som samarbeidskultur og et felles fagspråk for sikker kommunikasjon internt og eksternt i bedriften i forbindelse med feilretting og forebyggende vedlikehold, er også relevant. 

Fagskolen i Østfold ser frem til å utvikle en ny utdanning i tett samarbeid med aktørene i matindustrien. Digitalisering og automatisering er et satsningsområde for Fagskolen i Østfold. Derfor er det ekstra spennende å få samarbeide med en næring som allerede har kommet langt innen dette området, sier utdanningsleder Ole Kristian Thoresen.

VIKEN Teknologiklynge med flere utdanningspartnere

VIKEN Teknologiklynge 4.0 med partnere: Høgskolen i Østfold, Fagskolen i Østfold, OsloMet og NMBU fikk 2.6 millioner. De skal utvikle skreddersydde kurs for SMBer. Mulige temaer kan være maskinlæring, cybersikkerhet, personvern og GDPR, IT-arkitektur, digital produksjon og designteknologi, ledelse av digitaliseringsprosjekter etc.

Dette blir et spennende samarbeid på tvers av både UH institusjoner, fagskole og bedriftsnettverk. Nå skal de involverte partene sette seg ned og se hvordan kompetansetilbudene skal utvikles og implementeres. Målsettingen bør etter mitt syn være å utvikle gode fleksible tilbud som industrien har behov for, sier Morten Skaug, avdelingsleder i HIØ Videre (avdeling for etter- og videreutdanning ved Høgskolen i Østfold).

Hør mer om etter- og videreutdanning i Østfold her:

Ketil Solbakke, rektor i Fagskolen i Østfold

 

Morten Skaug, avdelingsleder for HIØ Videre ved Høgskolen i Østfold