Kompetanseforum Østfolds bygg og anlegg-gruppen valgte å legge sitt møte den 14. februar til byggeplassen Rosenvinge Park i Moss.

Vil tettere samarbeid mellom storbyregioner være nøkkel til framtidig konkurransekraft og velferd i Europa?

25. januar arrangerte Kompetanseforum Østfold utviklingsverksted for kommunale ledere og fagansatte med ansvar for oppvekst og utdanning i Simulatorsenteret på Halden Innovation Park.

Interregprosjektet Grön Tillväxt Trä er et samarbeid mellom Fyrbodal i Sverige og Østfold i Norge. Målet med prosjektet er å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Sammen om å bedre mulighetene for flere marine virksomheter i Svinesundsregionen.

NHOs økonomibarometer viser at Østfold fortsetter sin positive utvikling

I Ressursparken på Ørje finner vi gründere, pendlere og etablerte bedrifter som skaper nettverk, synergier og innovativ vekst.  Ressursparken tilbyr et kompetanse- og utviklingsmiljø, kontor og møtefasiliteter og bidrar til å skape nye arbeidsplasser.

Østfold trenger rundt 1000 arbeidsplasser innen bygg- og anleggsbransjen. Nå tar bransjen selv, utdanningssektoren og det offentlige grep. 

Nå mobiliserer vi til innsats for mer forskning og innovasjon i bedriftene i Østfold.

 

 

 

 

 

Nå kan det være penger å hente.

Husk å søke skattefunn før 1.september