NæringsutviklingIØ

Bruk tiden frem til ferien til å utvikle og forankre prosjektet ditt. Du kan søke midler til Næringsutvikling i Østfold, Utvikling av Haldenvassdraget eller Internasjonalt samarbeid! Østfold fylkeskommune har støtteordninger for alle tre områdene du kan søke nå i sommer!

Haldenvassdraget- Foto Tone

Gjennom en helt ny støtteordning vil Østfold fylkeskommune støtte utviklingen av Halden-vassdraget. Fylkespolitiker Andreas Lervik håper å få mange søknader i løpet av sommeren.

slåttland

«Bedriftsdagene 2019» er nå over.  Rådgivere fra ungdomsskoler, videregående skoler, voksenopplæring og NAV har besøkt bedrifter i Østfold for å lære om hva ulike fag er i dag, og hva bedriftene legger vekt på når de skal rekruttere for fremtiden.

næringsliv

Østfold fylkeskommune lyser også i år ut midler til næringsutvikling i fylket. Ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Nå er det klart hvem som får støtte etter den første søknadsrunden i 2019.

Silvija og Stig Hammer

Silvija Seres er kjent som en av Norges fremste teknologieksperter. I sin populære podkastserie intervjuer hun nå en rekke østfoldinger som former fremtidens arbeidsliv.

IMG_3002

Det er et stort potensial for å utvikle flere bærekraftige bedrifter som nytter havet og råvarene det tilbyr. I Marint Grenseforum Skagerrak vil vi arbeide med små og mellomstore, samt nystartede marine bedrifter for å styrke deres utvikling og tilvekst.

 

nav arbeidsmarkedprognose

NAV anslår økt etterspørsel etter arbeidskraft i 2019, det betyr flere sysselsatte i Østfold. Det forventes økt tilbud av arbeidskraft. NAV anslår 4 900 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledige, i gjennomsnitt per måned. Det er 3,4 prosent av arbeidsstyrken for 2019 i Østfold, mot forventet 3,5 prosent bruttoledighet i år.

digitalisering

Regjeringen utlyste i høst 10 millioner kroner som tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. To av åtte prosjektsøknader som har fått tilskudd er fra Østfold. 

 

DSC_0834

Østfold fylkeskommune fordeler 6 millioner kroner i ny støtteordning til næringsutvikling i Østfold. Denne ordningen skal bidra til nye arbeidsplasser i Østfold.

Flagg_istock_1000

Jobber du med å utvikle et internasjonalt prosjekt? Da kan du søke om støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekter innen EU- og Interreg-programmene. Søknadsfrist er 15. januar 2019!