Rådgivning til nyetablerere

Ønsker du å starte eller videreutvikle din bedrift her i Østfold? Vi har flere tilbud til gründere.

Klikk for stort bilde

Oppstart av ny bedrift

Når det gjelder rådgivning til oppstart av ny bedrift har vi en egen rådgivningstjeneste for gründere – Etablereservice Østfold. De tilbyr både kurs og individuell rådgivning. 

Når det gjelder kontorlokaler vil Etablererservice også kunne gi veiledning om dette og tilby plass hos blant annet Næringshagen Østfold, som er en av leverandørene til Etablererservice.

Vi har også flere andre tjenester som hjelp til å starte og utvikle bedrifter. En oversikt finner dere på siden til Mulighetsriket.

Utvikling av bedrift i oppstartsfasen

Hvis du allerede har etablert en bedrift, men er i oppstartfasen kan vi anbefale:

Etablererservice vil også kunne veilede om dette.

Ta kontakt med nettverk og kommunen

Østfold har flere næringsforeninger og gode gründermiljøer og nettverk. En oversikt over samarbeid og grundermiljøer finner du her  og over nettverk og klynger finner du her.

Ta også direkte kontakt med kommunene i det området du ønsker å etablere deg for å komme i kontakt med næringsforeningene.

Velkommen til Østfold med din bedrift.