Oslofjordfondet

Oslofjordfondet er regionens eget "forskningsråd". Det er opprettet for å støtte bedrifter og offentlige virksomheter som satser på forskning - enten på egenhånd eller i allianse med en forsker.

I Norge finnes det syv Regionale forskningsfond (RFF), som betyr at det finnes færre fondsregioner enn fylker. Fylkene har samlet seg i fondsregioner, hvor hver fondsregion har egne prioriteringer, eget sekretariat og eget styre.

Fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark har samlet seg i fondsregionen Oslofjordfondet (OFF).

Her finner du informasjon om alle syv fondsregioner.

Regionale forskningsfond skiller seg fra det nasjonale Forskningsrådet ved at forskningen skal ta tak i særskilte utfordringer eller ressurser i fondsregionen. Denne såkalte regionale relevansen er av stor betydning og avgjør om en søknad kan få støtte fra et regionalt forskningsfond eller om den bør sendes til Forskningsrådet i stedet. Den regionale relevansen skal nemlig styrke næringslivet, FoU-aktører og offentlige virksomheter som sammen forsker på løsninger som springer ut av reelle behov og muligheter i regionen.

For Oslofjordfondsregionen vil for eksempel nærheten til Oslo være særskilt og utfordringer som begrunnes med denne nærheten vil neppe finnes Nord-Norge. Det samme gjelder Oslofjorden, med sine marine og maritime utfordringer og muligheter. Medisinske problemstillinger koblet til for eksempel kreft er derimot ikke typisk for Oslofjordfondsregionen og passer bedre til nasjonale og internasjonale støtteordninger.

Hvem driver Oslofjordfondet?

OFF sekretariatet består av en ekspert fra hvert fylke, en sekretariatsleder og en administrativ ressurs, alle med relevant og variert faglig bakgrunn både fra akademia og næringslivet. Sekretariatet vurderer søknader i regionale ekspertpaneler etter samme kriteriene som også Forskningsrådet benytter i sine støtteprogrammer. Større prosjekter blir både vurdert regionalt og nasjonalt.

Representantene i OFF-sekretariatet og styret finner du på Oslofjordfondets hjemmesider.

Her finner du også aktuelle utlysninger og dokumenter som trengs for å søke støtte til ditt prosjekt.

Her finner du lenke til Oslofjordfondets hjemmeside

Her kan du følge Oslofjordfondet på Facebook

Trenger du hjelp?

Din fylkesekspert er også kompetansemegler (les mer om kompetansemeglere i Innovative Østfold) og kan hjelpe deg med:

  • partnersøk
  • å designe et godt prosjekt
  • å forstå vurderingskriteriene og tilbakemeldinger fra ekspertvurderingen

Her kan du følge henne på Facebook.

Kontakt

Gabriela Grolms
E-post
Mobil 975 47 704