Forskning og nyskaping

Klikk for stort bilde

 

Hvis vi skal beholde et konkurransedyktig næringsliv og skape nye arbeidsplasser i fremtiden,  er det nødvendig at bedrifter utvikler ny kunnskap og bruker denne kunnskapen til å utvikle nye produkter og tjenester. Fylkeskommunen skal øke bedrifters kunnskap om og evne til forskning og innovasjon gjennom veiledning og støtteordninger.