Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold er et partnerskap som består av 21 likeverdige partnere. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold.

Klikk for stort bilde

Bakgrunn

Østfold er et veldig attraktivt fylke å bosette seg i, og er et av fylkene med størst befolkningsvekst. Dessverre er ikke veksten i arbeidsplasser like sterk, og det skaper en ubalanse som ikke er bærekraftig på sikt. Grovt anslått trenger Østfold 6.000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene.

Partnerskapet er etablert for å gjøre Østfold til et mer attraktivt fylke å starte og drive næring i. For å få til dette må vi bli bedre til å jobbe sammen for Østfold og for hverandre.  

Hva er Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold?

Partnerskapet er et selvstendig og strategisk partnerskap som skal jobbe for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold. Dette skal gjøres ved å gjennomføre større prosjekter med slagkraft for næringslivet. Partnerksapet skal være en motor for næringsutviklingen i fylket. 

Partnerskapet består av næringsliv og offentlige virksomheter. Sammen skal disse fremme og inspirere til vekst i næringslivet.  Partnerne har forpliktet seg til å styrke samarbeidskulturen i fylket, og bidra til felles innsats og felles satsinger. Alle skal stille opp og bidra med ressurser og oppmerksomhet.    

Partnerskapet sin rolle er å:

 • utforme en strategi for næringsutvikling i Østfold
 • ta initiativ og være en pådriver for næringsutvikling i Østfold
 • mobilisere aktører for å få mer ut av ressursene som brukes til næringsutvikling og bidra til at flere jobber sammen mot felles mål

Det arbeides med disse tre innsatsområdene:

 • Skape vekst for eksisterende bedrifter
 • Skape flere levedyktige nyetableringer
 • Tiltrekke virksomheter utenfra til Østfold

   

Resultatene vi vil oppnå gjennom Partnerskapet er økonomisk vekst, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.

 

Disse er med

 • Østfold fylkeskommune
 • Moss kommune
 • Fredrikstad kommune
 • Sarpsborg kommune
 • Halden kommune
 • Eidsberg kommune
 • Askim kommune

 • Høgskolen i Østfold

 • NAV Arbeidslivssenter Østfold

 • NHO Østfold
 • LOs distriktskontor i Østfold

 • Østfold Bondelag

 • Innovasjon Norge
 • Norges forskningsråd

 • Fylkesmannen i Østfold
 • Halden næringsråd

 • Fredrikstad Næringsforening

 • Mosseregionens Næringsutvikling
 • Sarpsborg Næringsforening/Rakkestad Næringsforening

 • Næringshagen Østfold
 • Smart Innovation
 

For mer informasjon om Partnerskapet gå inn på www.partnerskapet.no 

Kontakt

Trine Moe
E-post
Mobil 915 12 383