Innovative Østfold

Har du en god idé og trenger mer kunnskap? Krever det forskning? Sliter du med å komme videre? Da kan Innovative Østfold være noe for deg!

Hva er Innovative Østfold?

De fleste nettverk i Østfold har bedriftsmedlemmer, mange også fra offentlige virksomheter og forskere. Typisk for et nettverk er at medlemmene har felles interesser, og å jobbe sammen i et nettverk betyr å skape noe som man ikke kan skape hver for seg og alene. Innovative Østfold samler representanter fra Østfolds nettverk i et helt nytt nettverk. Medlemskapet er gratis, og nettverksledelsen tilbyr veiledning, kunnskapspåfyll og under visse forutsetninger finansiering. Fellesinteressen i Innovative Østfold består i å lære av hverandre - og dele med hverandre - suksess og nedturer man har erfart i forbindelse med innovasjon og offentlige støtteordninger. Her kan man finne vinn-vinn effekter selv om man er konkurrenter. Hvert nettverk får "sin egen ekspert" som tilbyr en nettverkstjeneste som på sikt skal øke nettverkets innovasjonsevne.

Hva kan Innovative Østfold hjelpe deg med?

Innovative Østfold hjelper ditt nettverk med å bygge opp denne tjenesten, det er nettverket som tilby den til deg som er medlem i nettverket. Tjenesten utøves av en ekspert som kjenner din bransje, dine utfordringer og som kan finne en egnet forsker som kan hjelpe deg meg å løse disse. I tillegg vil eksperten hjelpe med å finne fram til offentlige støtteordninger som er mest velegnet for akkurat din utfordring. Du kan få veiledning i å formulere målrettet og tydelig, og å kvalitetssikre søknaden. En del av denne tjenesten kan Innovative Østfold finansiere, andre deler vil ditt nettverk eller du dekke selv.

Ekspertene kaller vi kompetansemeglere. Ditt nettverk kan opplyse hvem som er nettverkets foretrukne kompetansemegler.

Er du ikke medlem i et nettverk, eller er ditt nettverk ikke på listen nedenfor, ta kontakt med Innovative Østfold!

Hva er en kompetansemegler?

Kompetansemegleren har en del grunnleggende ferdigheter som er uavhengig av forretningsvirksomhet eller samfunnsoppgave. Kompetansemeglere kjenner hjelpemidler som sorterer tankene, som resulterer i et godt formulert prosjekt, de kjenner støtteordningenes egenarter og har et godt nettverk av potensielle samarbeidspartnere, også fra forskningssektoren.

Hvem står bak Innovative Østfold?

Østfold fylkeskommune har i 2016 tatt initiativ til å etablere nettverket av kompetansemeglerne i Østfold. Innovative Østfold er et forskningsrådsprosjekt som dekker en del av kompetansemeglernettverkets virksomhet fram til 2020. Den resterende virksomheten finansieres av Østfold fylkeskommune og gjennom nettverkenes og medlemsbedriftenes egeninnsats.

Disse nettverkene tilbyr kompetansemeglingstjenesten

Lista er sist oppdatert i mars 2019