Østfold fylkeskommune, ved kulturminneseksjonen, har hvert år ca. kr. 430 000,- til fordeling på de ubemannede bygdemuseene i Østfold. Det kan søkes om støtte til prosjekter, og/eller til sikring av museumsbygg med innbo.

Eier du en bygning eller et anlegg som er fredet etter kulturminneloven, kan du få midler fra Riksantikvaren til istandsetting av disse.

Fylkeskommunale midler til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg, som ikke er fredet.

Fylkeskonservatoren forvalter fylkeskommunale midler til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg, som ikke er fredet. Beløp cirka 1.365.000 kroner. Vanligvis gis det tilskudd i størrelsen kr. 20.000 til 40.000.