Kjøp bøkene om Østfoldhistorien

Praktverket består av fire bind. Historien starter allerede for over 10.000 år siden og varer fram til 1900-tallet. Du kan kjøpe bøkene enkeltvis for 200 kroner stykket, eller hele verket samlet for 600 kroner.

Arbeidet med å skrive Østfolds historie startet i 1999. Det første bindet ble lansert i desember 2003, og det siste i november 2005.

Slik bestiller du

Du kan bestille enkeltbøker for 200 kroner.
Du kan bestille hele verket for 600 kroner.

Ønsker du å bestille send en epost med navn og adresse til: servicesenter@ostfoldfk.no

Du kan også bestille ved å ringe servicesenteret på telefon 69 11 70 00.
Bøkene sendes i posten (tillegg for porto) eller de kan hentes på Fylkeshuset i Sarpsborg.
Ønsker du å hente dem selv ring servicesenteret for avtale.

Fire bind

Bind 1 Øst for Folden

Skrevet av Ellen Anne Pedersen, Frans-Arne Stylegar og Per G. Norseng, og viser hvordan Østfoldlandskapet ble formet, hvordan de første menneskene tok det i bruk for omkring 10.000 år siden, og hvordan samfunnet her utviklet seg gjennom forhistorisk tid og det første "danskeveldet" i vikingtida. Det viser også hvordan kultur- og samfunnsforholdene i dette området øst for Oslofjorden, eller Foldin som de sa i eldre tid, ble preget av rikssamlingstidas møte mellom dansk og norsk innflytelse også etter at det midt på 1000-tallet ble varig innlemmet i det norske kongeriket.

Bind 2, I Borgarsysle

Bind 2 er skrevet av Per Norseng og Sven G Eliassen. Dette bindet handler om økonomi, samfunn og kultur i den kristne middelalderen og reformasjonsårhundret fram til omkring 1600, mens mesteparten av Østfold rettslig og administrativt utgjorde det området som ble kalt Borgarsysle.

Bind 3,- Små len - ett amt

Bind 3 er skrevet av Sven G Eliassen. Det dekker perioden 1600-1860 og har fått tittelen Små len - ett amt. Dette henspiller på den administrative oppløsningen i senmiddelalder og tidlig nytid og den videre utviklingen som etter hvert førte til at hele det nåværende Østfold ble samlet i ett såkalt amt, Smaalenenes amt, som er forløperen til dagens fylke. Men dette bindet handler først og fremst om menneskenes liv i hverdag og fest, arbeid og fritid, krig og fred, i en periode da det bevarte kildematerialet for alvor gjør det mulig å bli kjent med enkeltskjebner.

Bind 4, Fylke i grenseland

Bind 4 ble skrevet av Åsmund Svendsen. Det fører oss først gjennom industrireisningen, framveksten av en stor industriarbeiderklasse i Østfold og moderniseringen av landbruket som startet i siste halvdel av 1800-tallet. Siden tar det oss med gjennom de store økonomiske, sosiale og kulturelle endringene utover på 1900-tallet, helt til vår egen tid som preges av industriavvikling, et utdanningsbasert arbeidsmarked og en usikker framtid for fylkeskommunen.