Orienterte miljøministeren om Gjellestad-funnene

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var tirsdag i Halden og på jordet til Olav Jellestad for å bli orientert om de sensasjonelle funnene fra vikingtiden.
Klikk for stort bildeOla møter Olav

Miljøministeren hadde selv ytret ønske om både orientering og befaring for å bli bedre kjent med funnet i Østfold. Med på turen var også landets nye riksantikvar, Hanna Geiran. Begge var begeistret.

– Dette er et funn som som har engasjert hele verden. Det er et både et regionalt og nasjonalt ansvar - dette er er verdensarv, og den skal forvaltes. Det er et stort ansvar Halden, Østfold og etter hvert Viken har fått. Når det gjelder spørsmålet om hva som skal skje med funnet, er jeg mest opptatt av at vi finner riktig måte å behandle det på. Finansiering er et nasjonalt ansvar, sier Elvestuen. Han la til at saken skal løses i samarbeid mellom fylkeskommunen og Riksantikvaren.

Fullt hus

Østfold fylkeskommune, Halden kommune og NIKU hadde invitert til åpen presentasjon av funnet på Brygga kultursal i Halden, og haldenserne kjente sin besøkelsestid: Kultursalen ble etter hvert fylt til randen av folk som ville høre historien fra Viksletta.

– Det vi ser avtegne seg, er et stort kulturminnekompleks som ser særdeles interessant ut. Og det er i Østfold vi har gjort de største funnene, sa Knut Paasche fra NIKU, og høstet naturlig nok applaus for det.

Fylkespolitiker Andreas Lervik henvendte seg direkte og offensivt til de øverste kulturminnemyndighetene med sitt ønske om at skipet - eller restene av det - måtte få bli i Halden.

– Hvis dette skal formidles, må vi få lov til å gjøre det her, på Gjellhaug. Østfold/Viken må og er innstilt på å ta et stort ansvar med hensyn til videre undersøkelser/ utvikling/ og formidling knyttet til skipsfunnet, sa han.

Klikk for stort bildeStatsrådsbesøk på Jellestad gård

Samarbeid

- Hva som ligger der, og i hvilken tilstand det er i, vil jo de felles undersøkelsene etter at vi fant både bosetningsrester, graver og de mye avtalte skyggene av et vikingskip, avklare etter hvert. Det viktige nå er at vi i fellesskap finner de best mulige løsningene for å forvalte det som måtte ligge der. Spørsmålet om hva som skal skje med Gjellestad-skipet er en diskusjon som får komme etter hvert, nå handler det om å sikre grunneier, få oversikt og foreta ytterligere undersøkelser. Vi er helt klart på sporet av noe stort, men hvilket omfang det har, er det som nå skal undersøkes i et tett samarbeid mellom Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og Riksantikvaren. Her må alle jobbe sammen, sier fylkeskonservator Morten Hanisch.

Selv om det ikke skulle være noe igjen av skipet, vil avtrykket kunne gjøre ekspertene i stand til å rekonstruere

Verdensnyhet

Nyheten om funnene på jordet til bonde Olav Jellestad spredte seg raskt verden over, og interessen har ikke avtatt. Så startet spørsmålene om hva man skal gjøre videre, utover å undersøke hva som faktisk ligger der.

Den debatten er ikke avsluttet.

Se nettsak hos NRK Østfold