Fylkeskonservatorens julegodter – Veteranbåtene på Ørje bruk

12. desember 1851 ble Norges eldste linjerederi, Det Bergenske Damskipsselskap ble stiftet. Allerede fra starten var det dampskip, drevet av kullfyrt dampmaskin, som ble satt i faste ruter til andre europeiske land, og etterhvert til Amerika. Dampskipene skulle komme til å overta fullstendig for seilskipene. Fram til 1880 ble norsk handelsdrift femdoblet. De nye båtene satte for øvrig fart i norsk emigrasjon til USA.
Klikk for stort bilde

Også i vassdragene var dampbåtene viktige. Disse vannveiene måtte forvaltes og gjøres farbare for at tømmeret skulle kunne fraktes ut fra skogene, til byene hvor etterspørselen var stor. Tømmerhandelen var en av de sikreste kildene til rikdom i Norge. Haldenvassdragets Kanalselskap ble stiftet i 1852 for "farbargjørelse av det Fredrikshaldske vassdrag". Derfor har Haldenkanalen i Østfold og Akershus, også i dag, en rekke dampbåter.

Blant disse finner man DS «Engebret Soot», DS «Ara», DS "Pasop", DS "Lelång" og DS «Hans».

I juni 2009 kom skipet DS «Turisten» tilbake til vassdraget etter en omfattende restaurering.

Tekst: Desirée Nævdal, Haldenvassdragets Kanalmuseum.
Foto: Østfold fylkes billedarkiv/Carl Normann.