Fylkeskonservatorens julegodter – Urnelunden i Askim

17. desember er minnedag for Lazarus fra Betania. Lazarus ble regnet blant Jesu nærmeste venner, og fire dager etter sin død skal han ha blitt vekket fra de døde. Passende nok er han derfor skytshelgen for blant annet kirkegårdsgravere.

Klikk for stort bilde

Urnelunden er en gravplass like ved Askim kirke der moderne gravsteiner står side ved side med gravhauger fra jernalderen. De fleste gravhaugene er kun synlige som lave forhøyninger i landskapet, men rundt en av haugene er det tydelige spor etter en ring av stein som har markert haugens ytterkant.

Jernaldergravene er ikke blitt arkeologisk undersøkt, men gravskikken på den tiden omfattet både brente og ubrente begravelser. Det var heller ikke uvanlig med flere begravelser i samme haug. Ofte fikk de døde med seg gjenstander i graven som kan fortelle oss noe om hvem de har vært og hva slags liv de levde. Gravfelt fra jernalder ligger gjerne høyt i terrenget så gravene var godt synlig for alle i bygda.

Foto: Østfold fylkeskommune/Jone Kile-Vesik.