Fylkeskonservatorens julegodter - Trosterud skole, Rømskog

19. desember er festdag for pave Urban V (1310-1370). Han er skytshelgen for undervisere og opprettet blant annet universitetene i Krakow og Wien. Det er vel tvilsomt om han har hatt noen innflytelse opprettelsen av Trosterud skole. Mer nærliggende er det å peke på skoleloven som i 1860 påla kommunen å drifte sine egne skoler. Som et resultat av dette ble Skolestua på Trosterud bygget en gang i tidsrommet 1860 - 1865.

Klikk for stort bildeSkolestua på Trosterrud Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune

Bygget har to rom: Et klasserom og et kjøkken med sovealkove. Det bodde en fast lærer i skolestua. På denne tiden hadde lærerne krav på fri kost og losji. Fra 1860 skulle elevene ha 9-12 uker undervisning hvert år og nye fag ble introdusert. I tillegg til lesing og religion, skulle elevene også lære historie, regning, skriving, naturfag, geografi og sang.

Skolen, som ligger 500 meter fra svenskegrensa, var operativ helt frem til 1940, da den ble lagt ned etter 80 års drift og flere generasjoner med elever. Trosterud skole ble satt i stand som skolemuseum i 1977. 

Foto: Østfold fylkeskommune/Stefan Ädel