Fylkeskonservatorens julegodter - Tenor kirkeruin, Eidsberg

O-antifonene er en rekke med salmevers knyttet til de syv siste dagene av adventstiden. Verset for 20. desember er O clavis David, O nøkkel til Davids hus, som er en av benevnelsene på Jesus. I kristen tro er det apostelen Peter som har nøkkelen til himmelporten. Peter var en populær helgen i middelalderen, og flere av kirkene fra denne tiden er viet til ham. I Eidsberg kommune ligger ruinene av en slik kirke.
Klikk for stort bildeTenor kirkeruin i Eidsberg Østfold fylkeskommune/Jone Kile-Vesik.
 

Tenor eller Tenol kirke ble reist på slutten av 1200-tallet som en anneks-kirke til Eidsberg kirke. Bygningen ble bekostet av bønder fra tre nærliggende gårder, og det antas at den ble anlagt som en privat kirke. Kirken var bygget av tegl og steinblokker i gotisk stil og har trolig hatt spisse buer over dører og vinduer.

Kirken ble nedlagt ved reformasjonen og er i dag kun synlig som en lav mur. Resten av kirkens grunnplan er markert med stein lagt ned i bakken i moderne tid.

Foto: Østfold fylkeskommune/Jone Kile-Vesik.