Fylkeskonservatorens julegodter – Steinringene på Lundeby, Råde

14. desember er minnedag for Sankt Spiridion, en sauegjeter og biskop som levde på Kypros på 2-300 tallet. Spiridion er skytshelgen for blant annet pottemakere etter at han skal ha brukt et potteskår eller en teglstein til å illustrere treenigheten.

Klikk for stort bilde

Keramikk er et materiale som har forholdsvis god motstandskraft mot nedbrytning i jorda. Det er derfor ikke uvanlig å finne skår av keramikk under arkeologiske utgravninger. Ved Lundeby i Råde er det spor av flere gravminner fra første del av eldre jernalder, blant annet tre sirkler av reiste steinblokker. Ved en undersøkelse av steinringene i 1869 dukket det opp flere skår av keramikk, kull, brente bein og en rusten rakekniv av jern.

Funnene tyder på at de døde har blitt kremert før de brente beinbitene har blitt samlet i en krukke og gravd ned. Begravelsen har vært enkel, uten prangende gravgods. Graver fra denne tiden var ofte umerkede, men gravstedet kunne også markeres med en haug, en steinhelle eller flere reiste steiner.

Foto: Østfold fylkeskommune/Jone Kile-Vesik