Fylkeskonservatorens julegodter – Skiptvet kirke

På primstaven står 21. desember markert som Tomasmesse til minne om apostelen Thomas. Thomas regnes som beskytter av blant annet arkitekter, bygningsarbeidere, murere og steinhoggere. Dette er yrkesgrupper som alle var essensielle under konstruksjon av middelalderens steinkirker.

Klikk for stort bildeSkiptvet krike Østfold fylkeskommune/Jone Kile-Vesik

I Østfold ble det bygget nærmere 60 kirker i tiden før ca. 1260. I Norge var tradisjonen å bygge i tre, det ble derfor brukt utenlandske fagfolk ved byggingen av de eldste kirkene.

En av fylkets 16 bevarte middelalderkirker er Skiptvet kirke. Kirken i Skiptvet ble reist mellom 1150 og 1200 og er viet til Jomfru Maria. Kirken ble bygd i romansk stil med runde buer over vinduer og åpninger. En dramatisk brann i 1762 førte til at det meste av inventaret i kirken gikk tapt, men de karakteristiske tykke yttermurene er fortsatt bevart.

På en av steinblokkene i kirkens nordvegg er det spor etter steinhuggere fra enda eldre tider i form av en tydelig skålgrop fra bronsealder.