Fylkeskonservatorens julegodter: Sandbekk mølle, Rakkestad

7. desember er minnedag for Ambrosius av Milano som levde på 300-tallet. Ambrosius regnes som skytshelgen for bakere, og spesielt bakere av honningbrød. Det er ikke godt å si hvor mye honningbrød som ble bakt i Rakkestad på 1600-tallet, men melet sitt kunne de i hvert fall hente på Sandbekk mølle.

Klikk for stort bilde

 

Den første mølla på Sandbekk var et kvernhus fra ca. 1650. Denne ble skiftet ut i 1904 med møllebygningen som fortsatt står på stedet. Det var tyngden av vannet som dro møllehjulet rundt. Vannet rant via en vannrenne og over møllehjulet hvor det fylte de 120 liter store skovlene fra toppen. Overfallshjul som det på Sandbekk hadde en høy utnyttelsesgrad av energien fra vannet og var svært effektive. Vannet ble regulert av en demning som var arbeidskrevende å vedlikeholde. I kombinasjon med elektrisitetens ankomst til bygda tidlig på 1920-tallet, gjorde dette driften stadig mindre lønnsom.

Mølla ble lagt ned i 1932, men er i dag nyrestaurert og er den eneste bevarte mølla med overfallshjul i fylket.

Foto: Østfold fylkeskommune/Per Erik Gjesvold.