Fylkeskonservatorens julegodter – Kirkeklokka i Hvaler kirke

16. desember er minnedag for Adelheid av Burgund som levde i dagens Italia på 900-tallet. Adelheid regnes som skytshelgen for blant annet bruder, enker og foreldre for store familier. Dagens luke omhandler kirkeklokka fra middelalder i Hvaler kirke.

Klikk for stort bilde

Kirkeklokkene spilte en viktig rolle i folks liv i middelalderen, både under den ukentlige kirkegangen og ved de store anledningene som dåp, giftemål og begravelse. Kirkeklokkene ble også brukt til å markere sosial rangordning; jo mer man betalte til kirken, jo flere og større klokker fikk man bruke ved bryllup og gravferd.

Klokka fra Hvaler er fra romansk tid, samme periode som selve kirkebygningen ble reist. Det er støpt en runeinnskrift på utsiden av klokka i to parallelle bånd. Innskriften oversettes til Sancta Maria eier mig og hennes sønn Kristus og alle Guds helgener og alle hans apostler. Runetegnene var i vanlig bruk i Norge i første del av middelalderen, men utover 1300-tallet måtte de vike for det latinske alfabetet.

Foto: Østfold fylkeskommune/Jone Kile-Vesik.