Fra 1. oktober vil et stort helleristningsskip pryde Solbergtårnets nordvegg. Lysfiguren er ikke tilfeldig valgt. Når du passerer Solbergtårnet på E6, er du nemlig midt i helleristningsland.

 

 

 

Opptak på Jellestad.

For første gang på mer enn 100 år skal arkeologer undersøke det som kan være et nedgravd vikingskip. Mandag 26. august starter Kulturhistorisk museum (UiO) og Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune undersøkelser av det sensasjonelle Gjellestad-feltet i Halden kommune. Riksantikvaren støtter prosjektet økonomisk.

 

 

 

Gjellestad-jordet fikk en runde med magnetometer under filminnspillingen

Hvordan hadde det vært å oppleve Gjellestad-skipet slik det en gang var, uten at det er gravd opp? Den ideen jobber Østfold fylkeskommune, Høgskolen i Østfold, Nordic Medialab og Institutt for energiteknikk nå aktivt med, om enn foreløpig på begynnerstadiet.

Arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen fra Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune og Wolfgang Neubauer fra Ludwig Boltzmann Institute i Østerrrike

Gjellestadjordet og vikingskipsfunnet der har fått plass i en storslagen, europeisk tv-satsing om vikingtiden. Også Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune og arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen figurerer i filmatiseringen. Denne uka kom et østerriksk film-team ens ærend for å gjøre opptak på jordene utenfor Halden.

Har du noen gang tenkt over de små, hvitkalkede kirkene vi har rundt om i fylket vårt? Enkelt interiør, opp til to meter tykke vegger og vakre beliggenheter kjennetegner nesten alle. Nå har alle Østfolds flotte middelalderkirker fått informasjonsskilt.

Fikk du ikke med deg alle godbitene i julekalenderen fra Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune? Her er de, samlet.

Julaften! Dagen for god mat, tente lys, familie og venner. Kanskje kommer julenissen på besøk? I Norge er julenisseskikkelsen en god miks av gamle folketradisjoner og den gavmilde helgenen Nikolaus av Myra. Historiene om Nikolaus varierer, men en versjon sier at han skal ha kastet en pose med gull gjennom pipa til en jente som ikke hadde råd til å gifte seg. Posen havnet i strømpen hennes, som hang til tørk ved peisen.

22. desember markerer dagen for vintersolverv. Vintersolverv markerer også starten vikingenes julefeiring, eller vinterblot, som det het på den tiden. I dagens luke presenteres verdens tredje best bevarte vikingskip: Tuneskipet.


 

På primstaven står 21. desember markert som Tomasmesse til minne om apostelen Thomas. Thomas regnes som beskytter av blant annet arkitekter, bygningsarbeidere, murere og steinhoggere. Dette er yrkesgrupper som alle var essensielle under konstruksjon av middelalderens steinkirker.

O-antifonene er en rekke med salmevers knyttet til de syv siste dagene av adventstiden. Verset for 20. desember er O clavis David, O nøkkel til Davids hus, som er en av benevnelsene på Jesus. I kristen tro er det apostelen Peter som har nøkkelen til himmelporten. Peter var en populær helgen i middelalderen, og flere av kirkene fra denne tiden er viet til ham. I Eidsberg kommune ligger ruinene av en slik kirke.