Kontakt kulturminneseksjonen

Fylkeskonservator Morten Hanisch
Leder av kulturminnevernet

Bygningsvern

Konservator/ antikvar Andreas Ebeltoft
Fredete og verneverdige bygg og anlegg. Plansaker. Oppfølging av museene.

Konservator/ antikvar Roar Murtnes
Fredete hus og anlegg. Tilskuddsordninger. 

Konservator/ antikvar Stefan Ädel
Verneverdige bygg og anlegg. Tilskuddsordninger.

Konservator/ antikvar Liv Birgit Lund Nygaard

Kulturlandskap og kulturmiljøer

Landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad
Ivaretakelse av kulturlandskap og kulturmiljøer i plansaker.

Arkeologi

Rådgiver/ arkeolog Anne E. Skullerud
Melding om nye funn. Kvalitetsheving Askeladden. Permisjon

Konservator/arkeolog Tryggve Csisar
Reguleringsplaner og byggesaker. Meldinger om funn.

Konservator/ arkeolog Per Erik Gjesvold 
Reguleringsplaner, byggesaker og digital dokumentasjon. Hogst.

Konservator/ arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen 
Reguleringsplaner og byggesaker. Meldinger om funn.

Konservator/ arkeolog Kristine Johansen
Reguleringsplaner og byggesaker. Hogst.

Konservator/ arkeolog Linda Nordeide 
Skjøtsel, tilrettelegging og formidling.

Konservator/ arkeolog Ida Charlotte Wendel
Skjøtsel, tilrettelegging og formidling.
Prosjektleder «Middelalderen i Østfold, kirkesteder og pilegrimsleder.»

Feltarkeolog Jan Berge
Søk og registrering av arkeologiske kulturminner.

Feltarkeolog Morten Bertheussen
Søk og registrering av arkeologiske kulturminner.

Feltarkeolog Ole A. Kjos
Søk og registrering av arkeologiske kulturminner.

Arkeolog Jone Kile-Vesik
Registrering og skjøtsel av helleristninger. Prosjektansatt.

Arkeolog Silje Haugsten Ellefsen
Middelalderprosjektet, pilegrimsleden. Prosjektansatt.

 

 

Postadresse:
Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Besøksadresse:
Fylkeshuset i Sarpsborg, Oscar Pedersensvei 39

Telefon sentralbord:  
69 11 70 00