Funnet noe gammelt?

Ta kontakt med oss hvis du tror da har funnet en gammel gjenstand. Det koster ingenting å si ifra, og det du finner kan være en viktig del av vår historie.

Pilspisser av flint og en bit keramikk fra slutten av steinalderen, ca. 3000 f.Kr.  Funnet under hagearbeid.  - Klikk for stort bildePilspisser av flint og en bit keramikk fra slutten av steinalderen, ca. 3000 f.Kr.  Funnet under hagearbeid. Tryggve Csisar En steinøks, en gammel mynt eller et smykke – ta kontakt med oss! Du er pliktig (dette sorterer under lov om kulturminner) til å melde fra til Fylkeskonservatoren hvis du har funnet:

  • Gjenstander fra før 1537
  • Mynter fra før 1650
  • Skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år

Slike funn tilhører staten, og må leveres Fylkeskonservatoren. Siden det er vanskelig å si eksakt når ting er fra - før eller etter 1537 - kan du ta kontakt med Fylkeskonservatoren om du er usikker. Da hjelper vi deg. Ring Østfold fylkeskommunes sentralbord: Tlf. 69 11 70 00

Ikke vask funnet!

Finner du en gammel gjenstand i bakken, skal du ikke grave videre. Du må heller ikke vaske eller rense funnet. Husk at ting som har ligget i bakken i lang tid lett kan gå i stykker, så vær forsiktig!

Det er viktig at du kan fortelle oss om hvordan du gjorde funnet, og nøyaktig hvor funnet ble gjort.

Vi som tar imot funn setter pris på om du på forhånd fyller ut funnskjema for kulturminner. Skjemaet i pdf kan du laste ned fra Riksantikvaren.

Det kan utbetales finnerlønn til de som leverer inn arkeologiske funn. Summen deles normalt likt mellom finner og grunneier. Vi minner om at det er ulovlig å selge gamle gjenstander som tilhører staten.Draktspenne i bronse fra folkevandringstid 400-550. - Klikk for stort bildeDraktspenne i bronse fra folkevandringstid 400-550. Tryggve Csisar

Hvis du gjør arkeologiske funn under graving på egen eiendom, må du umiddelbart stanse arbeidet og kontakte oss. Vi vil komme med en gang. Staten dekker utgifter til arkeologisk undersøkelse dersom du skal bygge deg enebolig, garasje eller noe annet som er til privat bruk.

Oppdaget kulturminner i landskapet?

Ta kontakt med oss hvis du har oppdaget helleristninger, en gravhaug eller andre arkeologiske spor som ikke er registrert fra før. Du finner en oversikt over kjente kulturminner i Kulturminnesøk, som er publikumsversjonen av Riksantikvarens kulturminnedatabase. 

Det finnes også andre kartløsninger på internett som gir deg mulighet til å se registrerte kulturminner.

Kontakt

Tryggve Csisar
E-post
Telefon 69 11 75 40
Mobil 992 40 621
Sigrid Mannsåker Gundersen
E-post
Telefon 69 11 75 81
Mobil 481 16 590