Middelalderkirker i Østfold

I Østfold har vi så mange som 16 stående steinkirker fra middelalder. I tillegg til dette finnes det mange kirkesteder, samt ruinene Værne kloster og Tenor og St. Nikolas kirkeruin.

Ingedal kirke i Sarpsborg, med informasjonsskilt - Klikk for stort bildeIngedal kirke i Sarpsborg, med informasjonsskilt Ida C. Wendel Når kirker ble ødelagt ved brann, eller ble revet, ble nye kirker vanligvis reist på, eller nær ved, de gamle kirkestedene. Det kan derfor være rester etter flere kirker på den samme tomten. Ulike fagfolk og spesialister ble hyret inn for å løse de mange oppgavene som skulle til for å bygge en kirke i middelalderen. I tidlig middelalder var det utenlandske fagfolk som stod for byggingen av de eldste steinkirkene i Norge, på oppdrag fra kongen, biskopen eller storbonden. Tradisjonen i Norge var å bygge i tre.

Det var hardt arbeid å grave ut tomta, hogge steinblokker, brenne kalk til mørtel og mure opp en stor og høy kirke, uten noen moderne hjelpemidler. Lokale arbeidsfolk gjorde grovarbeidet, under ledelse av spesialistene. I Østfold ble det bygd nærmere 60 kirker innen midten av 1200-tallet.

Middelalderkirkene i Østfold er i all hovedsak bygget i romansk stil. Opprinnelig bestod de av skip og kor, med massive murvegger og nokså små vinduer. Mange av kirkene har i senere tid blitt utvidet, fått takrytter, større vinduer, våpenhus og sakristi.

Middelalderkirkene er fredet i henhold til kulturminneloven. Ta kontakt med Fylkeskonservatoren dersom det planlegges tiltak i nærheten av disse kirkene.

Middelalderkirker i Østfold

Kontakt

Ida Charlotte Wendel
E-post
Telefon 69 11 75 21
Mobil 918 56 416