Fredete bygninger og anlegg i Østfold

Det er ca. 340 fredede bygninger og anlegg i Østfold. Av disse er cirka 80 i privat eie. Både hager, veier, broer, hus og annet er blant dem.

Regional kulturminneforvaltning (Fylkeskonservatoren) er kulturminnemyndighet når det kommer til de bygningene og anleggene som ikke er i statlig eie. Riksantikvaren har ansvaret for fredede bygninger og anlegg i statlig eie. 

Gammelt postkort av Kongegården i Halden - Klikk for stort bildeGammelt postkort av Kongegården i Halden

Se liste over fredede bygg og anlegg i Østfold (PDF, 44 kB)

Les mer om

Kontakt

Magne Roar Murtnes
E-post
Telefon 69 11 75 39
Mobil 452 38 835