Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Fylkeskommunale midler til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg, som ikke er fredet.

Fylkeskonservatoren forvalter fylkeskommunale midler til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg, som ikke er fredet. Beløp cirka 1.365.000 kroner. Vanligvis gis det tilskudd i størrelsen kr. 20.000 til 40.000.

Klikk for stort bildeBøensæter

Hvem kan søke?

Eiere av verneverdige bygninger og anlegg kan søke.
 

Slik søker du

Du søker via eget søknadsskjema (DOC, 170 kB).

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. november.

Retningslinjer

Tilskuddet gjelder i utgangspunktet det året det er gitt for. Hvis du ikke blir ferdig, må du innen 15. november søke om å få overført tilskuddet til året etter. Etter to år bortfaller tilskuddet.

Du må sende inn dokumentasjon på utført arbeid i form av bilder, kvitteringer mv. før støtten blir utbetalt. Det kan søkes om delutbetaling når deler av større prosjekt er gjennomført. Har du gått utover fristen trekkes støtten tilbake uten varsel.

Mer informasjon/ rådgivning

Så langt kapasiteten tillater det, vil fylkeskonservatoren gi råd om materialvalg og bygningstekniske løsninger. I noen grad kan også henvises til arkitekter og håndverkere med erfaring innen bygningsvern, og til produsenter som leverer materialer og bygningsdeler til dette formål.

Utover våre saksbehandlere kan du få mer rådgivning/informasjon hos følgende institusjoner:

  • Byantikvaren i Fredrikstad
  • Byantikvaren i Moss
  • Riksantikvarens hefter om bygningsvern: www.ra.no
  • Fortidsminneforeningen selger informasjonshefter om ulike tema innen feltet.
  • Halden historiske Samlinger selger også disse heftene.

Andre tilskuddsordninger

For mer informasjon om den enkelte tilskuddsordning, vises det til Fylkeskonservatorens orientering om tilskudd til fredede og verneverdige bygg

Kontakt

Stefan Ädel
E-post
Telefon 69 11 75 41
Mobil 474 78 425