Tilskudd til fredete bygg og anlegg

Eier du en bygning eller et anlegg som er fredet etter kulturminneloven, kan du få midler fra Riksantikvaren til istandsetting av disse.

Hvem kan søke?

Private eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke.

Slik søker du

Aktuelle eiere mottar hver høst et brev med informasjon om ordningen. Brevet er vedlagt et eget søknadsskjema (DOC, 170 kB).

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. november hvert år.

Retningslinjer

Tilskuddet gjelder i utgangspunktet det året det er gitt for. Hvis du ikke blir ferdig, må du innen 15. november søke om å få overført tilskuddet til året etter. Etter to år bortfaller tilskuddet.

Når du er ferdig, må du sende inn dokumentasjon på utført arbeid i form av bilder, kvitteringer mv. før støtten blir utbetalt. Det kan søkes om delutbetaling når deler av større prosjekt er gjennomført.

Informasjon/ rådgivning

Andre tilskuddsordninger

For mer informasjon om den enkelte tilskuddsordning, vises det til Fylkeskonservatorens orientering om tilskudd til fredede og verneverdige bygg

Jutulbua - Klikk for stort bilde

Jutulbua på Oraug gård i Askim er et gammelt stabbur fra 1544. Satt istand med tilskuddsmidler og egeninnsats av eier.
Foto 2008 v/ Edvard Undall

Kontakt

Magne Roar Murtnes
E-post
Telefon 69 11 75 39
Mobil 452 38 835