Kulturminner i Marker – røys, hellekiste og Rødenes kirke

I Marker er tre kulturminner tilrettelagt gjennom skjøtsel og nye skilt. Dette er gravrøysen på Spekkebuåsen, hellekisten på Volen og Rødenes kirke.

Utsnitt av illustrasjon som viser den døde med gravgods - Klikk for stort bildeUtsnitt av illustrasjon som viser den døde med gravgods Illustrasjon: Arkikon (utsnitt) Gravrøysen ligger på Krokstad, på åsen «Spekkebuåsen» rett nord for boligfeltet. I området er det flere stier og området blir flittig brukt av turgåere. Gravrøysen er bygget over en kløft i berget og er ca. 12 meter i diameter.

Hellekisten på Volen ligger på en ås i skogen mellom Volenveien og sørspissen av Stikletjern. Parkerer du ved Volenveien, ved stien opp til hellekisten, er det kun noen få minutters gange. Når du passerer en stor lavvo er det ca. 60 meter frem til graven.

Slike graver med steinkister, som denne på Volen, er graver fra den yngste perioden av steinalderen. Det er kun funnet et fåtall slike i Norge. Østfold er det fylket hvor det er funnet flest av denne typen graver. Hellekisten på Volen ble undersøkt av arkeologer i 2002. I graven ble det funnet 2 dolker, 3 pilspisser og et avslag – alt av flint. Om det har vært lagt ned andregjenstander i graven, som ikke har overlevd tidens tann, vet vi ikke. 
 
Rødenes kirke ligger vakkert til på et nes nordvest i Rødenessjøen. Opprinnelig var den en 17 meter lang romansk steinkirke med en meter tykke murer. I ettertid er den restaurert og ombygd i flere omganger. Kirken ble innviet til Johannes døperen, Sta. Margareta og Sta. Katarina den 11. februar, men vi vet ikke hvilket år. Rødenes kirke er den yngste av våre middelalderkirker og har flere spesielle arkitektoniske trekk. Vel verdt et besøk!

Kontakt

Ida Charlotte Wendel
E-post
Telefon 69 11 75 21
Mobil 918 56 416