Gravfeltet på Knapstad i Hobøl

Mellom husene på boligfeltet ved Haugenveien, like nord for Knapstad skole, ligger det et lite gravfelt med tre steinblandete gravhauger.

Kart over gravfeltet ved Haugenveien på Knapstad (utsnitt hentet fra den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. - Klikk for stort bildeKart over gravfeltet ved Haugenveien på Knapstad (utsnitt hentet fra den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.Området består av en sørvendt skråning som er tilgrodd med lyng, einer, kratt og furu. På alle kanter er det hus og hager. Gravfeltet omfatter 3 stein- og jordblandede hauger. Øverst i området ligger en godt synlig rund haug. Vest for denne og i kanten av en gruset vei inn til området, skal det også ha ligget en gravhaug. Denne er ikke synlig lenger og er trolig ødelagt som følge av byggingen av veien. En avlang haug ligger helt sør i området. 
Gravfeltet blir skjøttet av elever ved Knapstad skole. Det er også satt opp informasjonsskilt ved gravene.

Kontakt

Ida Charlotte Wendel
E-post
Telefon 69 11 75 21
Mobil 918 56 416