Besøk flotte kulturminner i Askim!

I området rundt Askim kirke ligger det mange spennende kulturminner. Flere av disse er nå skjøttet og skiltet. Her er det kort vei mellom kulturminnene, benker til å raste eller hvile på og kort vei til sentrum

Kart som viser de tilrettelagte kulturminnene rundt Askim kirke - Klikk for stort bildeKart som viser de tilrettelagte kulturminnene rundt Askim kirke Illustrasjon: Arkikon
Kart som viser de tilrettelagte kulturminnene rundt Askim kirke. Ill.: Arkikon.

Askim kirke – middelalderkirkested og hus fra jernalder

På plassen utenfor Askim kirke står et stort dobbeltsidig skilt. Her kan du lese om steinkirken som ble bygget her i middelalderen.

Når kirkegården skulle utvides i 2010 ble det gjort arkeologiske undersøkelser. Under utgravningene ble det gjort funn av bosetningsspor fra jernalder. Dette kan du lese mer om på skiltet.

Urnelunden

I Urnelunen, bak kapellet, ligger forhistoriske graver og vår tids graver side om side. Den nordlige delen av gravfeltet er skjøttet, men videre innover i skogen ligger det flere. I skogholtet finnes også rest etter en hulvei. Klarer du å finne de øvrige gravene og det gamle veifaret? 

Gravfeltet i Folkeparken og Prestenga barnehage

For noen år siden var gravfeltet bak Prestenga barnehage helt overgrodd med kratt og ung løvskog. Et omfattende skjøtselsarbeid både her og i Folkeparken har fått gravhaugene frem i lyset!
Ikke bare har de kommet frem i lyset, de synes nå godt i terrenget og man kan se fra gravene i Folkeparken over til gravene ved barnehagen. Dette er et viktig poeng da feltet har utgjort et stort gravfelt som i senere tid er delt av veien. I tillegg til gravhaugene og en del av en hulvei, fant man ved byggingen av barnehagen åtte kokegroper og restene av en flatmarksgrav her. En flatmarksgrav er en grav som ikke har en synlig markering over bakken. Graven ble datert til romertid (0-400 e.Kr.).

Funnene viser at området kan skjule langt mer enn det som er synlig for det blotte øye.  

Både i Folkeparken og ved gravene ved barnehagen finnes det skilt der du kan lese mer om livet i jernalderen.

Kontakt

Ida Charlotte Wendel
E-post
Telefon 69 11 75 21
Mobil 918 56 416