Vil sponse idrettsutøvere som er blant verdens beste

Enkeltutøvere fra Østfold som er blant verdens beste i sin idrett kan nå søke om støtte fra Østfold fylkeskommune. To søknader vil innvilges i løpet av 2019.

Klikk for stort bildeJUSTERER RETNINGSLINJER: Østfold har flere enkeltutøvere i verdenstoppen. Illustrasjonsfoto: Istock

Østfold fylkeskommune har de siste årene bidratt til etableringen av Toppidrettssenteret i Fredrikstad, vært en pådriver for nye idrettsanlegg, og bidratt økonomisk til større arrangementer som profilerer Østfold.

- Nå står enkeltutøvere for tur. Dette er riktig og jeg tror et slikt profileringssamarbeid vil være meget positivt for både utøver og Østfold-samfunnet, sier leder for næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune Andreas Lervik.

Det er retningslinjene i tilskuddsordningen «Større arrangement som profilerer Østfold» som nå justeres, og som dermed også åpner for at enkeltutøvere som profilerer Østfold gjennom å være blant verdens aller beste i sin idrett, kan søke om støtte.

Næring og kulturkomiteen har fått fullmakt til å inngå avtaler med to enkeltutøvere i løpet av året. Det vedtok fylkesutvalget på sitt møte 25. april.

Og første søknadsperiode er allerede åpnet. Fristen for toppidrettsutøvere som ønsker å søke støtte er satt til 26. mai.

Klikk for stort bildeTROR PÅ ORDNINGEN: Andreas Lervik. Fredrikstad medieverksted

- Vi ønsker å støtte Østfold-utøvere som konkurrerer på for eksempel OL-nivå og som vil være med å profilere fylket vårt. Vår tanke er å være med å støtte deres innsats med å nå toppen. Slike utøvere kan være utmerkede Østfold-ambassadører og slike vil vi gjerne være med å støtte, sier Lervik.

Det nedsettes en komite med to medlemmer fra næring og kulturkomiteen, som får fullmakt til å inngå sponsoravtaler med inntil to enkeltutøvere per år, begrenset til 100 000 kroner per utøver, og i tråd med de gjeldende budsjetter.

Som en faglig instans, til å gi komiteen råd og innspill, benyttes en representant fra Olympiatoppen Øst. Olympiatoppen Øst vurderer aktuelle kandidater, både etter innspill fra hele regionen og på eget initiativ.

Les mer om søknadsordningen her

Kontaktperson i Østfold fylkeskommune:

Rådgiver Stein Cato Røsnes

Telefon: 478 24 811

E-post: steros1@ostfoldfk.no